Countdown header img desk

MAI SUNT 00:00:00:00

MAI SUNT

X

Countdown header img mob

MAI SUNT 00:00:00:00

MAI SUNT

X

Informatii utile

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L. PE PLATFORMA ONLINE www.libris.ro RESPECTIV PE PAGINILE RETELELOR DE SOCIALIZARE ALE LIBRIS

Articolul 1. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului

1.1 Concursul (denumit in cele ce urmeaza „Concursul” sau „Campania”) este organizat si desfasurat de LIBRIS S.R.L., cu sediul in mun. Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, avand Cod Unic de Inregistrare RO1094992, numar de inregistrare la Registrul Comertului J08/1997/1991, (denumita in continuare „Organizator”).

1.2 Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament - cadru Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulament Oficial"), potrivit celor mentionate mai jos, care se vor completa cu fiecare anexa punctuala la Regulamentul Oficial, aferenta fiecarei Campanii organizate.

1.3 Regulamentul Oficial este facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit pe website-ul Organizatorului www.libris.ro (denumit in cele ce urmeaza „Site-ul” sau „Platforma online”), dar si oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail contact@libris.ro sau in urma formularii unei solicitari in scris, transmisa la adresa postala din mun. Brasov, str. Muresenilor, nr. 14 pe intreaga durata a concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 din prezentul Regulament.

1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa autentificarea si publicarea in prealabil a actului aditional modificator al prezentului. Actul aditional modificator al prezentului Regulament Oficial va fi publicat pe Platforma online apartinand Organizatorului - www.libris.ro, urmand a fi disponibil in mod gratuit oricarei persoane conform procedurilor prevazute la Art. 1.3. de mai sus.

1.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare privind desfasurarea sa pe Site-ul Organizatorului, respectiv pe paginile retelelor de socializare detinute de Organizator.

Articolul 2. Aria de desfasurare a Concursului

2.1 Concursul este organizat si se desfasoara la nivel national. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot transmite o solicitare in acest sens la adresa de e-mail: contact@libris.ro sau la sediul Organizatorului pe intreaga durata a Concursului, potrivit celor mentionate in Articolul 3 de mai jos. Organizatorul va trimite in acest caz un raspuns in scris pe adresa de e-mail furnizata sau la domiciliul participantului (daca acesta isi manifesta in scris dorinta de a primi raspunsul la adresa de domiciliu) in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de informatii.

Articolul 3. Durata Concursului

3.1 Concursul se desfasoara in perioadele prevazute in anexele prezentului Regulament, documente supuse publicarii in prealabil.

3.2 Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial urmand a se completa cu detaliile fiecarei Campanii prevazute in anexele la prezentul. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Concursului pe parcursul derularii acestuia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Articolul 1 de mai sus.

Articolul 4. Dreptul de Participare

4.1 Concursul este deschis participarii tuturor persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani, impliniti inainte de inceperea campaniei, cetateni romani cu resedinta sau domiciliul in Romania sau intr-un alt stat, respectiv cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2 La acest Concurs nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 • i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;
 • ii. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul i. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

4.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Concursului, incalcand prevederile prezentului Regulament Oficial, respectiv ale anexelor la prezentul, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectueaza cu incalcarea prezentului Regulament Oficial.

4.5 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs.

4.6 Participarea la Concurs este gratuita.

4.7 Participantii la acest Concurs sunt denumiti in cele ce urmeaza si „Utilizatori”.

Articolul 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului. Inscrierea in Concurs

5.1 Utilizatorii pot participa la Concurs atat prin intermediul Site-ului Organizatorului, prin plasarea, in perioada indicata in anexele la prezentul, a unei comenzi pe Platforma online, comanda care va fi, ulterior, achitata si livrata cu succes si ulterior bifarii casutei corespunzatoare inscrierii la Concurs, cat si prin accesarea paginilor detinute de Organizator in cadrul retelelelor de socializare Facebook si/sau Instagram indicate in anexele prezentului Regulament, conform criteriilor de inscrise stabilite prin anexe. Inscrierea in Concurs se realizeaza astfel:

In cazul concursurilor organizate pe Site:

 • Se acceseaza Site-ul Organizatorului - pentru Utilizatorii care au optat pentru primirea newsletter-ului Organizatorului, concursurile pot fi anuntate prin intermediul comunicarilor comerciale trimise la adresa de e-mail indicata de acestia in acest scop;
 • Se plaseaza o comanda online sau telefonic in perioada indicata drept perioada de desfasurare a Concursului;
 • Se extrage in mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului www.random.org. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite conditiile cuprinse in prezentul Regulament-cadru, respectiv in Anexele la acesta.

In cazul concursurilor organizate pe paginile din cadrul retelelor de socializare Facebook sau Instagram:

 • Se acceseaza pagina de Facebook si/sau Instagram indicata in anexele prezentului Regulament;
 • Se eticheteaza un prieten la anuntul/ postarea de Concurs, intr-un comentariu (@user) si se urmareste Pagina de Facebook si/sau Instagram pe care Participantul s-a inscris/ Se insereaza un comentariu la postarea de Concurs, conform instructiunilor detaliate prevazute in cuprinsul postarii aferente;
 • Se extrage in mod aleatoriu Castigatorul, prin intermediul website-ului www.random.org. In procesul de extragere a Castigatorului vor fi inscrisi doar acei Participanti pentru care sunt indeplinite conditiile cuprinse in prezentul Regulament-cadru, respectiv in Anexele la acesta.

5.2 Un Participant va putea fi desemnat castigator o singura data pe durata Concursului. Plasarea mai multor comenzi de catre un singur Participant, in ipoteza Concursului desfasurat prin intermediul Site-ului, implica mai multe sanse de castig, cu exceptia situatiilor in care comenzile de produse au fost cumulate din motive obiective de flux si logistica.

5.3 Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti electronica (random.org), dintre toti Participantii cu inscrieri valide. In cadrul extragerii se va desemna Castigatorul dupa cum urmeaza:

5.3.1 (un) castigator/mai multi, in functie de detaliile precizate in cadrul anexelor prezentului Regulament pentru concursul desfasurat pe Website-ul Organizatorului sau pagina de pe reteaua de socializare Facebook si/sau Instagram apartinand acestuia.

5.3.2 Castigatorul va fi anuntat telefonic/ prin mesaj privat/ prin comentariu la postarea care anunta Concursul de catre personalul Organizatorului cu privire la castigarea Concursului. Rezultatele extragerii vor fi publicate, cu respectarea dispozitiilor in materia prelucrarii de date cu caracter personal, pe pagina dedicata Concursului din cadrul Website-ului Organizatorului prevazuta in continutul anexei (context in care se va respecta principiul minimizarii datelor, prin mentionarea prenumelui Castigatorului, initialei numelui si a judetului de domiciliu/resedinta), respectiv pagina de Facebook si/sau Instagram a retelei de socializare apartinand Organizatorului pe care s-a desfasurat Concursul, indicata in anexa la prezentul Regulament, dupa caz.

5.4 Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina din cadrul Website-ului dedicata Concursului sau in cadrul retelei de socializare pe care a fost desfasurat Concursul datele Castigatorului si premiile acordate in conformitate cu detaliile precizate in anexele prezentului Regulament, insa numai cu respectarea dispozitiilor relevante in domeniul prelucrarii de date cu caracter personal.

5.5 In situatia in care Castigatorul refuza premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, acesta fiind acordat rezervei extrase. Rezerva va fi extrasa numai dupa transmiterea refuzului Castigatorului initial de intrare in posesia premiului.

Articolul 6. Premiile Concursului

6.1 In cadrul Concursului se vor acorda, prin tragere la sorti electronica (random.org), atat premii ce constau in produse din portofoliul Organizatorului, asa cum acestea sunt prezentate in anexele prezentului regulament aferente fiecarei campanii organizate, cat si premii oferite cu sprijinul unor terti parteneri ai Organizatorului.

6.2 Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului va fi prezentata in anexa aferenta fiecarei Campanii.

Articolul 7. Mecanismul de acordare a premiilor

7.1 Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti electronica prin intermediul site-ului www.random.org, sistem care asigura atat confidentialitatea, cat si aleatoritatea extragerii, utilizand datele colectate in perioada Campaniei de la toti participantii ce indeplinesc conditiile de inscriere.

7.2 La tragerea la sorti vor participa toti participantii inscrisi in perioada aferenta campaniei, in intervalul orar precizat, conform detaliilor prezentate in anexele prezentului Regulament.

7.3 Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor Concursului se va efectua la sediul Organizatorului, la data precizata in anexele prezentului Regulament.

7.4 Numarul de castigatori va fi precizat in anexele prezentului Regulament.

7.5 Castigatorul unui premiu desemnat prin tragere la sorti nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.6 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului, inlocuirea premiilor sau schimbarea parametrilor acestora; in cazul refuzului unui Castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, premiul fiind alocat rezervei extrase, potrivit prevederilor de mai sus.

7.7 Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.8 Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concurs, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

Articolul 8. Procedura de validare, acordare si revendicare a premiilor

8.1 Dupa tragerea la sorti, Organizatorul procedeaza la validarea participantilor desemnati castigatori, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Concurs a Utilizatorului. Organizatorul va incerca sa contacteze castigatorii telefonic, prin e-mail sau dupa caz, prin transmiterea unui mesaj privat pe reteaua de socializare pe care s-a desfasurat concursul. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund mesajului Organizatorului, la telefon sau la e-mail in termen de 5 zile lucratoare de la primirea e-mailului (in masura in care aceaste informatii sunt disponibile), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de 5.

8.2 Castigatorii trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului adresa la care sa fie expediate premiile.

8.3 Daca potentialul castigator (1) nu poate fi contactat din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nu se ofera un raspuns la mesajul privat, numarul de telefon nu este alocat, este gresit, etc) sau (2) nu si-a revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului sau termenul precizat de Organizator, in termen de 2 zile calendaristice din momentul ultimei notificari trimise, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul sa ramana la dispozitia Organizatorului.

8.4 Termenele si conditiile de revendicare si (pre)validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care un potential castigator nu indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial.

8.5 Avand in vedere obligatia Organizatorului, conform legii aplicabile in Romania, de a face publice numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, comunicarea datelor cu caracter personal mentionate in cuprinsul prezentului Regulament si acordul in vederea prelucrarii lor sunt conditii esentiale de validare a castigatorului. Lipsa acordului privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

8.6 Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorect/incomplet.

8.7 Prin e-mailul sau convorbirea telefonica de confirmare castigatorul va indica intervalul orar in care poate fi gasit, precum si daca desemneaza o persoana responsabila cu primirea coletului. Aceasta persoana trebuie sa aiba la data inmanarii premiului varsta de minim 14 ani impliniti.

8.8 Nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.9 Expedierea premiilor se va face prin curier prin grija directa a Organizatorului si pe seama acestuia in termen de 30 de zile de la data anuntarii castigatorilor.

Articolul 9. Raspunderea

9.1 Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentului Concurs.

9.2 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

 • - Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 • - Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 • - Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulamentului Oficial si in scopul declarat prin acesta.

9.4 Organizatorul prezentului Concurs:

 • nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu transmite datele/documentele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

Articolul 10. Protectia datelor cu caracter personal

10.1 Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 (Regulamentul General pentru Protecția Datelor) si ale Legii 190/2018 privind aplicarea acestui Regulament, in calitate de operator de date cu caracter personal.

10.2 Datele cu caracter personal colectate in cadrul oricarui Concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

10.3 Prin inscrierea in Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament. Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator si vor fi prelucrate strict în scopurile prevazute in Regulament; acestea sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de domiciliu la care va fi transmis premiul, date transmise voluntar de castigator, in vederea revendicarii premiului, CNP-ul Castigatorului, in situatia in care valoarea premiului este superioara sumei de 600 RON. Datele cu privire la participantii necastigatori vor viza datele publicate de participant voluntar pe pagina de concurs sau in profilul detinut pe reteaua de socializare si utilizat in vederea participarii la concurs.

10.4 Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru desfasurarea concursului in vederea contactarii participantului. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantul castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de acordarea acestui acord, participantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.

10.5 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la Concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului nr. 679/2016, urmatoarele drepturi in raport cu Organizatorul: dreptul la acces de date, dreptul la rectificare, dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate, dreptul la opozitie, dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

10.6 Distinct de datele facute publice pe pagina de pe Website-ul Organizatorului dedicata Concursului sau, dupa caz, profilul detinut pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, castigatorilor li se vor solicita datele complete pentru transmiterea premiului: nume si prenume, adresa de e-mail si adresele de corespondenta pentru expedierea premiului.

10.7 Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este: participarea la concursul organizat in conditiile descrise in anexele prezentului regulament, desemnarea castigatorului concursului pe pagina detinuta de Organizator pe reteaua de socializare pe care se desfasoara concursul, contactarea participantului in vederea oferirii posibilitatii de a semna un acord pentru utilizarea materialelor ce au legatura cu persoana sa si pentru inmanarea premiului castigatorului. Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Utilizator.

Articolul 11. Incetarea Concursului inainte de termen

11.1 Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul organizat in perioadele precizate in anexele prezentului Regulament. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica pe Website-ul Organizatorului sau pe paginile detinute de aceasta pe retetele de socializare pe care se organizeaza Concursul.

Articolul 12. Forta Majora si Cazul Fortuit

12.1 Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

12.2 Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

12.3 Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

12.4 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora sau caz fortuit urmatoarele evenimente:

 • tentative de frauda a mecanismului Concursului prin orice mijloace;
 • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;
 • eventuale situatii politice, sociale sau climatice care fac imposibila sau periculoasa deplasarea curierului (inclusiv dar fara a se limita la lovituri de stat, stare de razboi, revolte, cutremure, inundatii, greve ale liniilor aeriene, etc).

12.5 Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Articolul 13. Litigii

13.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

Articolul 14. Regulamentul Oficial

14.1 Regulamentul Oficial, orice act modificator si orice anexa aferenta unei campanii vor fi disponibile gratuit oricarui solicitant la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Concursului (a se vedea Articolul 3) sau prin cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa: mun. Brasov, str. Muresenilor nr. 14.

14.2 Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre SCA GRECU SI ASOCIATII, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public astazi, 29.07.2022, ora 13:20, in 1 exemplar original si 2 duplicate.

LIBRIS S.R.L. prin Administrator Laura Teposu

ANEXA NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L.

CAMPANIA „Iphone 14 CADOU”

Articolul 1. CAMPANIA „IPHONE 14 CADOU”

CAMPANIA „IPHONE 14 CADOU”este organizata la nivel national si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma: www.libris.ro, respectiv pe pagina Organizatorului de pe platforma de socializare Facebook - Libris.ro (denumita in cele ce urmeaza „Pagina de Facebook”) , in conditiile Regulamentului Oficial si ale prezentei Anexe la Regulamentul Oficial, ambele disponibile in mod gratuit oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Campania se desfasoara in perioada 18.10.2022, ora 00:01 - 19.10.2022, ora 23:59, aceasta fiind delimitata astfel:

 • 18.10.2022 - 19.12.2022 - perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 26.10.2022 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 31.10.2022 - efectuarea unei noi extrageri, daca primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei „IPHONE 14 CADOU” vor fi acordate 2 premii:

 • Smartphone Iphone 14;
 • respectiv un Adaptor USB-C de 20 W.

3.2. Valoarea fiecarui premiu este exprimata in moneda RON si include TVA, astfel:

 • Smartphone Iphone 14; - in valoare de 4.899,99 lei, TVA inclus;
 • Adaptor USB-C de 20W - in valoare de 209 lei, TVA inclus.

3.3. Valoarea totala a Premiului este de 5.108,99 RON, TVA inclus.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului (18.10.2022 - 19.10.2022) livrata cu succes si care ramane in posesia participantului pana la data extragerii castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie si care a fost achitata si livrata cu sucees este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

4.2. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia participantului la data extragerii - 26.10.2022, respectiv la data de 31.10.2022, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.4. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Comenzile plasate intr-o zi pe acelasi cont se cumuleaza automat, deci reprezinta o singura sansa de castig. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 26.10.2022. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 18.10.2022 - 19.10.2022, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii castigatorului, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 31.10.2022, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

5.5. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul/ nu poate fi contactat/ nu raspunde timp de 3 zile lucratorare de la momentul extragerii si declaratii Castigatorului, se va efectua o noua extragere in data de 31.10.2022. Si in aceasta situatie vor fi aplicabile dispozitiile punctelor anterioare.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „Iphone 14 CADOU” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov,.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

City Break de 4*, in doi, la Paris

Articolul 1. CAMPANIA „CITY BREAK DE 4*, IN DOI, LA PARIS”

CAMPANIA City Break de 4*, in doi, la Paris este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro, in conditiile Regulamentului Oficial si ale prezentei Anexe la Regulamentul Oficial, ambele disponibile in mod gratuit pe platformele mai sus mentionate, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata in perioada 14.02.2023, ora 00:01 - 14.02.2023, ora 23:59.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 14.02.2023, ora 00:01 - 14.02.2023, ora 23:59- perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 21.02.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 24.02.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Paris va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip city break 4* pentru destinatia Paris, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus. Perioada calatoriei: 25

Pachetul nu include:

 • Taxa de oras;
 • Transfer aeroport - hotel; hotel - aeroport.

3.2. Valoarea premiului este de 1190 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda, in perioada 14.02.2023, ora 00:01 - 14.02.2023, ora 23:59. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului (14.02.2023, ora 00:01 - 14.02.2023, ora 23:59), livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie si care a fost achitata si livrata cu sucees este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 21.02.2023, respectiv la data de 24.02.2023, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 21.02.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 14.02.2023, ora 00:01 - 14.02.2023, ora 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 24.02.2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Paris” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov,.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

City Break de 4*, in doi, la Venetia

Articolul 1. CAMPANIA „CITY BREAK DE 4*, IN DOI, LA VENETIA”

CAMPANIA City Break de 4*, in doi, la Venetia este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro, in conditiile Regulamentului Oficial si ale prezentei Anexe la Regulamentul Oficial, ambele disponibile in mod gratuit pe platformele mai sus mentionate, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata in perioada 07.03.2023, ora 00:01 - 08.03.2023, ora 23:59.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 07.03.2023, ora 00:01 - 08.03.2023, ora 23:59- perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 15.03.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 20.03.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Venetia va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip city break 4* pentru destinatia Venetia, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus. Perioada calatoriei: 24 - 27 aprilie 2023

Pachetul include:

 • Bilet avion dus-intors 24 aprilie 2023, Bucuresti Otopeni 06 :00 - Veneția Treviso 07 :15, respectiv 27 aprilie Veneția Treviso 15:20 - București Otopeni 18:15;
 • Bagaj de mana 10 kg dimensiunea 40x30x20;
 • Cazare 3 nopti la Hotel Royal San Marco 4*, camera dubla standard cu mic dejun

Pachetul nu include:

 • Taxa de oras;
 • Transfer aeroport - hotel; hotel - aeroport.

3.2. Valoarea premiului este de 925 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda, in perioada 07.03.2023, ora 00:01 - 08.03.2023, ora 23:59. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului (07.03.2023, ora 00:01 - 08.03.2023, ora 23:59), livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie si care a fost achitata si livrata cu succes este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 15.03.2023, respectiv la data de 20.03.2023, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 15.03.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 07.03.2023, ora 00:01 - 08.03.2023, ora 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 20.03.2023, in aceleasi conditii

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Venetia si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov,.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 4 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, la Nisa, Coasta de Azur

Articolul 1. CAMPANIA „CITY BREAK DE 4*, IN DOI, LA NISA, COASTA DE AZUR”

CAMPANIA City Break de 4*, in doi, la Nisa, Coasta de Azur este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online, pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata in perioada 02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59 - perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 09.05.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 16.05.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile lucratoare de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Nisa, Coasta de Azur va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip city break 4* pentru destinatia Nisa, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus, pentru 2 persoane. Perioada calatoriei: 17 - 20 iunie 2023.

Pachetul include:

 • 2 Bilete avion dus-intors pe ruta Bucuresti-Nisa, dupa cum urmeaza: Dus in data de 17 iunie 2023 cu plecare din București, ora 06:05 si sosire in Nisa, la ora 07:55, in valore de 92 EUR fara TVA/ bilet de avion si impreuna (2 bilete) in valoare de 184 EUR. Intors: in data de 20 iunie, cu plecare din Nisa, ora 08:45 si sosire in București, la ora 12:10, in valore de 92 EUR fara TAVA/ bilet de avion si impreuna in valoare de 184 EUR.
 • 2 Bagaje de mana de 10 kg (1 bagaj de mana/ persoana), avand dimensiunea maxima de 40x30x23, valoare bagajelor fiind inclusa in costul biletelor de avion
 • Cazare 3 nopti la Hotel Best Western plus brice garden 4*, camera dubla superioara cu mic dejun inclus, in valoare 258.3 EUR/noapte de cazare si mic dejun, total/ sejur in cuantum de 775 EUR

Pachetul nu include:

 • Taxa de oras;
 • Transfer aeroport - hotel; hotel - aeroport.

3.2. Valoarea totala a premiului este de 1143 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in perioada 02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59, pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

 • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
 • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 09.05.2023 inclusiv, respectiv la data de 16.05.2023 inclusiv, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 09.05.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 16.05.2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Nisa, Coasta de Azur” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 5 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos

Articolul 1. CAMPANIA „Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos”

CAMPANIA „Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos” este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online, pe site-ul www.libris.ro,in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata prin inscrierea Participantilor in cadrul acesteia in data de 30.05.2023.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 30.05.2023 - perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 06.06.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 13.06.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile lucratoare de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos va fi acordat urmatorul premiu: un (1) MacBook Air, avand urmatoarele specificatii:

 • diagonala de 13 inch;
 • procesor Apple M1, 8GB, 256GB;
 • Culoare Space Grey.

3.2. Valoarea totala a premiului este de 4749.98 RON cu TVA.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in data de 30.05.2023, orele 00:01 - 23:59, pe site-ul www.libris.ro, prin completarea si transmiterea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (30.05.2023, in intervalul orar 00:01 - 23:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

 • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
 • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 06.06.2023 inclusiv, respectiv la data de 13.06.2023 inclusiv, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 06.06.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in ziua de 30.05.2023, orele 00:01 - 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii inclusiv, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 13 iunie 2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

5.5.Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 6 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, la Napoli, Italia

Articolul 1. CAMPANIA „CITY BREAK DE 4*, ÎN DOI, LA NAPOLI, ITALIA”

CAMPANIA City Break de 4*, in doi, la Napoli, Italia este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online, pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata in perioada 20.06.2023, ora 00:01 - 21.06.2023, ora 23:59.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 20.06.2023, ora 00:01 - 21.06.2023, ora 23:59 - perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 28.06.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 05.07.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile lucratoare de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Napoli, Italia va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip city break 4* pentru destinatia Napoli, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus, pentru 2 persoane. Perioada calatoriei: 4-7 august 2023.

Pachetul include:

 • 2 Bilete avion dus-intors pe ruta Bucuresti-Napoli, dupa cum urmeaza: o Dus: in data de 04.08.2023, cu plecare din București, ora 07:40 si sosire in Napoli, la ora 08:45, in valore de 91 EURO fara TVA/bilet de avion si impreuna (2 bilete) in valoare de 182 EURO; o Intors: in data de 07.08.2023, cu plecare din Napoli, ora 09:20 si sosire in Bucuresti, la ora 12:20, in valore de 91 EURO fara TVA/bilet de avion si impreuna (2 bilete) in valoare de 182 EURO;
 • 2 Bagaje de mana de 10 kg (1 bagaj de mana/ persoana), avand dimensiunea maxima de 40x30x23, valoare bagajelor fiind inclusa in costul biletelor de avion;
 • Cazare 3 nopti la Hotel Nh Napoli Panorama 4*, camera dubla standard cu mic dejun inclus, in valoare de 81 EURO/noapte de cazare si mic dejun, total/sejur in cuantum de 486 EURO.

Pachetul nu include:

 • Taxa de oras;
 • Transfer aeroport - hotel; hotel - aeroport.

3.2. Cazare 3 nopti la Hotel Nh Napoli Panorama 4*, camera dubla standard cu mic dejun inclus, in valoare de 81 EURO/noapte de cazare si mic dejun, total/sejur in cuantum de 486 EURO.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in perioada 20.06.2023, ora 00:01 - 21.06.2023, ora 23:59, pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (20.06.2023, ora 00:01 - 21.06.2023, ora 23:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

 • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
 • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 28.06.2023 inclusiv, respectiv la data de 05.07.2023 inclusiv, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 09.05.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 02.05.2023, ora 00:01 - 03.05.2023, ora 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 16.05.2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Napoli, Italia” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 7 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: Sejur de 4*, în doi, în Hurghada, Egipt

Articolul 1. CAMPANIA „Sejur de 4*, în doi, în Hurghada, Egipt”

Campania Sejur de 4*, în doi, în Hurghada, Egipt este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro, in conditiile Regulamentului Oficial si ale prezentei Anexe la Regulamentul Oficial, ambele disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea (inscrierea) la Campanie poate fi realizata in data de 18 iulie 2023.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 18.07.2023, ora 00:01 – 18.07.2023, ora 23:59 – perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 25.07.2023 – organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 01.08.2023 – efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

3.1. In cadrul Campaniei Sejur de 4*, în doi, în Hurghada, Egipt va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip Sejur 7 nopți, All Inclusive, cu destinația Hurghada, Egipt, pentru două persoane.

Perioada călătoriei: 29.10.2023 - 05.11.2023.

Pachetul include:

 • Cazare 7 nopți la Hotel Palm Beach 4* Hurghada;
 • Regim de masă All Inclusive;
 • Bilete de avion regim charter Bucuresti-Hurghada-Bucuresti;;
 • Taxe de aeroport;
 • Transfer de grup la destinatie;
 • Bagaj de mana și bagaj de cala;
 • Asistenta turistica

Pachetul nu include:

 • Taxa de viza (se achita in aeroport aproximativ 25$/persoana)

3.2. Valoarea totala a premiului este de 1418 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda, in data de 18.07.2023, ora 00:01 – 18.07.2023, ora 23:59. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului (18.07.2023, ora 00:01 – 18.07.2023, ora 23:59), livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie si care a fost achitata si livrata cu succes este inclusa in mod automat in tragerea la sorti

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

 • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
 • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 25.08.2023, respectiv la data de 01.08.2023, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 25.07.2023 si, daca este cazul, in data de 01.08.2023 conform pct. 2.2 de mai sus. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in data de 18.07.2023, ora 00:01 – 18.07.2023, ora 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 01.08.2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „Sejur de 4*, în doi, în Hurghada, Egipt” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 8 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi.

Articolul 1. CAMPANIA „City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi.”

Campania City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea/inscrierea la Campanie poate fi realizata in data de 22 august 2023.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • 22.08.2023, ora 00:01 – 22.08.2023, ora 23:59 – perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • 29.08.2023 – organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • 05.09.2023 – efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi va fi acordat urmatorul premiu:

 • Pachet de tip City Break 4* pentru destinatia Abu Dhabi, cu3 nopti cazare si mic dejun inclus pentru doua persoane.

Perioada călătoriei: 31.10.2023 – 03.11.2023

Pachetul contine:

 • 2 bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti- Abu Dhabi, dupa cum urmeaza:
 • Dus: in data de 31.10.2023, cu plecare din Bucuresti, ora 14:15 si sosire in Abu Dhabi, la ora 21:10;
 • Intors: in data de 03.11.2023, cu plecare din Abu Dhabi, ora 21:45 si sosire in Bucuresti, la ora 01:20;
 • 2 Bagaje de mana de 10 kg (1 bagaj de mana/ persoana), avand dimensiunea maxima de 40x30x20, valoarea bagajelor fiind inclusa in costul biletelor de avion;
 • Cazare 3 nopti la Hotel Royal Rose 4*, camera dubla deluxe cu mic dejun inclus.

Pachetul nu include:

 • Taxa de statiune
 • Asigurare medicala
 • Transfer aeroport hotel aeroport

3.2. Valoarea totala a premiului este de 1015 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda, exlcusiv in data de 22.08.2023, incepand cu ora 00:01 si pana laora 23:59. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului ( in data de 22.08.2023, in intervalul orar 00:01-23:59 ), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusv. In concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

 • numele si prenumele;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • adresa de livrare a comenzii.

Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

 • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
 • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 29.08.2023, respectiv la data de 05.09.2023, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 29.08.2023 si, daca este cazul unei noi extrageri, in data de 05.09.2023 conform pct. 2.2 de mai sus. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in data de 22.08.2023, in intervalul orar 00:01-23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 05.09.2023, in aceleasi conditii.

5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

Articolul 6. Dispozitii finale

6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

ANEXA NR. 9 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, in Abu Dhabi.

Articolul 1. CAMPANIA "Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos"

CAMPANIA „Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos” este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online, pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

Articolul 2. Durata Campaniei

2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata prin inscrierea Participantilor in cadrul acesteia in data de 30.05.2023.

2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

 • ● 19-20.09.2023 - perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
 • ● 27.09.2023 - organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
 • ● 2.10.2023 - efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile lucratoare de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

Articolul 3. Premiile Campaniei

In cadrul Campaniei Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos va fi acordat urmatorul premiu: un (1) MacBook Air, avand urmatoarele specificatii:

 • diagonala de 13 inch;
 • procesor Apple M1, 8GB, 256GB;
 • culoare Space Grey.
 • 3.2. Valoarea totala a premiului este de 4799.98 RON cu TVA.

  Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

  4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in perioada 19.09.2023, orele 00:01 și 20.09.2023 23:59, pe site-ul www.libris.ro, prin completarea si transmiterea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

  4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (in intervalul 19.09.2023, orele 00:01 și 20.09.2023 23:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

  4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

  • numele si prenumele;
  • adresa de e-mail;
  • numarul de telefon;
  • adresa de livrare a comenzii.

  Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

  • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
  • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

  In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

  4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii – 27.09.2023 inclusiv, respectiv la data de 2.10.2023 inclusiv, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

  4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

  4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

  Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

  5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 27.09.2023. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 19.09.2023, orele 00:01 și 20.09.2023 23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

  5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

  5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 2.10.2023, in aceleasi conditii.

  5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

  5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

  Articolul 6. Dispozitii finale

  6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „Macbook Air Cadou pentru un premiant norocos” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

  6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

  Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

  Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

  ANEXA NR. 10 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

  ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

  CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, la Madrid.

  Articolul 1. CAMPANIA „City Break de 4*, in doi, la Madrid.”

  Campania City Break de 4*, in doi, la Madrid este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

  Articolul 2. Durata Campaniei

  2.1 Participarea/inscrierea la Campanie poate fi realizata in data de 19 octombrie 2023.

  2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

  • 19.10.2023, ora 00:01 – 19.10.2023, ora 23:59 – perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
  • 26.10.2023 – organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
  • 02.11.2023 – efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

  Articolul 3. Premiile Campaniei

  3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Madrid va fi acordat urmatorul premiu:

  • Pachet de tip City Break de 4* (stele) pentru destinatia Madrid, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus, dar si bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti - Madrid pentru doua persoane.
  • Perioada calatoriei: 24 noiembrie - 27 noiembrie 2023

   Pachetul contine:

   • 2 bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti - Madrid, dupa cum urmeaza:
   • Dus: in data de 24.11.2023, cu plecare din Bucuresti, ora 15:30 si sosire in Madrid, la ora 18:45;
   • Intors: in data de 27.11.2023, cu plecare din Madrid, ora 19:30 si sosire in Bucuresti, la ora 00:25
   • 2 Bagaje de mana de 10 kg fiecare (1 bagaj de mana/ persoana), avand dimensiunea maxima de 40x30x20, valoarea bagajelor fiind inclusa in costul biletelor de avion;
   • Cazare 3 nopti la Hotel Gran Versalles 4*, camera dubla twin cu mic dejun inclus.

   Pachetul nu include:

   • Taxa de statiune
   • Asigurare medicala
   • Transfer aeroport hotel aeroport

   3.2. Valoarea totala a premiului este de 820 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

   3.2. Valoarea totala a premiului este de 4799.98 RON cu TVA.

   Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

   4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in perioada 19.10.2023, orele 00:01 și 20.09.2023 23:59, pe site-ul www.libris.ro, prin completarea si transmiterea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

   4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (in intervalul 19.10.2023, orele 00:01 și 20.10.2023 23:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

   4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

   • numele si prenumele;
   • adresa de e-mail;
   • numarul de telefon;
   • adresa de livrare a comenzii.

   Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

   • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
   • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

   In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

   4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii – 26.10.2023, respectiv la data de 02.11.2023, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

   4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

   4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

   Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

   5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 26.10.2023 si, daca este cazul unei noi extrageri, in data de 02.11.2023 conform pct. 2.2 de mai sus. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in data de 19.10.2023, in intervalul orar 00:01-23:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial

   5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

   5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 02.11.2023, in aceleasi conditii.

   5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

   5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

   Articolul 6. Dispozitii finale

   6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Madrid” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L

   6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

   Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

   Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

   ANEXA NR. 11 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

   ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

   CAMPANIA: "Macbook Air Cadou pentru un cititor norocos”

   Articolul 1. CAMPANIA „Macbook Air Cadou pentru un cititor norocos”

   CAMPANIA „Macbook Air Cadou pentru un cititor norocos” este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online, pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

   Articolul 2. Durata Campaniei

   2.1 Participarea la Campanie poate fi realizata prin inscrierea Participantilor in cadrul acesteia in perioada 17-18 ianuarie 2024.

   2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

   • 17-18 ianuarie 2024 – perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
   • 25 ianuarie 2024 – organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
   • 30 ianuarie 2024 – efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile lucratoare de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate

   Articolul 3. Premiile Campaniei

   3.1. In cadrul Campaniei Macbook Air Cadou pentru un cititor norocos va fi acordat urmatorul premiu: un (1) MacBook Air, avand urmatoarele specificatii:

   • diagonala de 13 inch;
   • procesor Apple M1 , 8 nuclee CPU si 7 nuclee GPU, 8GB, 256GB, Space Grey, INT KB
   • Culoare Space Grey
   • 3.2. Valoarea totala a premiului este de 4.799,99 lei cu TVA.

    Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

    4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi, in perioada 17 ianuarie 2024 (ora 00:00:00) - 18 ianuarie 2024 (ora 23:59:59), pe site-ul www.libris.ro, prin completarea si transmiterea formularului specific de comanda. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

    4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare efectiva a Concursului (17-18 ianuarie 2024, in intervalul orar 00:00:00 – 23:59:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, in concret orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie, este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

    4.3. Inscrierea in Concurs se realizeaza plasand, in perioada mai sus indicata, o comanda pe website-ul Organizatorului www.libris.ro si completand formularul aferent cu urmatoarele date si informatii solicitate:

    • numele si prenumele;
    • adresa de e-mail;
    • numarul de telefon;
    • adresa de livrare a comenzii.

    Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

    • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
    • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

    In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

    4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 25 ianuarie 2024 inclusiv, respectiv la data de 30 ianuarie 2024 inclusiv, in cazul exeptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

    4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

    4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

    Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

    5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 25 ianuarie 2024. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in perioada 17 ianuarie 2024 (ora 00:00:00) - 18 ianuarie 2024 (ora 23:59:59), respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

    5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

    5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 30 ianuarie 2024, in aceleasi conditii

    5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

    5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

    Articolul 6. Dispozitii finale

    6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Madrid” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L

    6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

    Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

    Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

    ANEXA NR. 12 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSURILOR ORGANIZATE DE LIBRIS S.R.L.

    ORGANIZATOR: LIBRIS S.R.L., cu sediul in Brasov, str. Muresenilor, nr. 14, RO 1094992, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J08/1997/1991

    CAMPANIA: City Break de 4*, in doi, la Venetia

    Articolul 1. CAMPANIA „City Break de 4*, in doi, la Venetia.”

    Campania City Break de 4*, in doi, la Venetia este organizata de catre Libris, avand datele de identificare mai sus precizate si se desfasoara in mediul online pe site-ul www.libris.ro, in conditiile stabilite in prezenta Anexa, impreuna cu Regulamentul Oficial, acestea fiind publice pe platforma online: www.libris.ro. Atat Regulamentul Oficial, cat si prezenta Anexa sunt disponibile in mod gratuit pe platforma mai sus mentionata, respectiv oricarei persoane care transmite o solicitare in acest sens pe adresa de e-mail: contact@libris.ro sau in urma formularii si transmiterii unei solicitari in scris la adresa postala din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov, Parter pe intreaga durata a Campaniei.

    Articolul 2. Durata Campaniei

    2.1 Participarea/inscrierea la Campanie poate fi realizata in data de 14 februarie 2024.

    2.2 Durata Campaniei, in care se include si tragerea la sorti in vederea desemnarii Castigatorului, este delimitata astfel:

    • 14.02.2024, ora 00:00:00 – 14.02.2024, ora 23:59:59 – perioada de desfasurare a Campaniei propriu-zise si inscrierea Participantilor in Concurs, conform celor mai jos specificate;
    • 21.02.2024 – organizarea tragerii la sorti si anuntarea Castigatorului;
    • 28.02.2024 – efectuarea unei noi extrageri in cazul in care primul Castigator declina premiul sau nu poate fi contactat telefonic/ prin e-mail timp de trei (3) zile de catre Organizator prin mijloacele mai jos detaliate.

    Articolul 3. Premiile Campaniei

    3.1. In cadrul Campaniei City Break de 4*, in doi, la Venetia va fi acordat urmatorul premiu:

    • Pachet de tip City Break de 4* (stele) pentru destinatia Venetia, cu 3 nopti cazare si mic dejun inclus, dar si bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti - Venetia Treviso pentru doua persoane.
    • Perioada calatoriei: 20 martie - 23 martie 2024

     Pachetul contine:

     • 2 bilete de avion dus-intors pe ruta Bucuresti - Venetia Treviso, dupa cum urmeaza:
      • Dus: in data de 20.03.2024, cu plecare din Bucuresti, ora 06:00 si sosire in Venetia Treviso, la ora 07:05;
      • Intors: in data de 23.03.2024, cu plecare din Venetia Treviso, ora 07:40 si sosire in Bucuresti, la ora 10:35.
     • 2 Bagaje de mana de 10 kg fiecare (1 bagaj de mana/ persoana), avand dimensiunea maxima de 40x30x20, valoarea bagajelor fiind inclusa in costul biletelor de avion;
     • Cazare 3 nopti la Hotel Principe 4*, camera dubla standard cu mic dejun inclus.

     Pachetul nu include:

     • Taxa de oras
     • Asigurare medicala
     • Transfer aeroport -hotel, hotel – aeroport

     3.2. Valoarea totala a premiului este de 886 EUR, echivalentul in RON la data achizitionarii biletelor de avion si achitarii rezervarilor si taxei de aeroport si nu include TVA.

     Articolul 4. Mecanismul de inscriere in Concurs

     4.1. Inscrierea in Concurs se efectueaza in baza plasarii unei comenzi pe site-ul www.libris.ro, prin completarea formularului specific de comanda, exlcusiv in data de 14.02.2024, incepand cu ora 00:00:00 si pana la ora 23:59:59. Inscrierea in Concurs nu este conditionata de atingerea unei valori minime a comenzii plasate.

     4.2. Orice comanda plasata in perioada de derulare a Concursului (in data de 14.02.2024, in intervalul orar 00:00:00-23:59:59), achitata si livrata cu succes si care se afla in posesia Participantului pana la data extragerii Castigatorului, inclusiv, indeplineste conditiile de inscriere in prezenta Campanie. In concret, orice comanda care nu a fost returnata catre Organizator, indiferent de motiv sau refuzata la receptie este inclusa in mod automat in tragerea la sorti.

     • numele si prenumele;
     • adresa de e-mail;
     • numarul de telefon;
     • adresa de livrare a comenzii.

     Pentru finalizarea comenzii, ulterior completarii formularului specific, va fi necesara bifarea casutelor privind:

     • Confirmarea varstei de 18 ani, respectiv de acceptare a Termenilor si Conditiilor de utilizarea a site-ului www.libris.ro;
     • Optional, acordul pentru primirea de comunicari comerciale si de marketing pe e-mail, sub forma de newsletter, din partea Libris.

     In cazul nebifarii casutei obligatorii, respectiv in cazul in care datele introduse in vederea plasarii comenzii nu sunt valabile, va fi generata o eroare care conduce la imposibilitatea transmiterii formularului de comanda.

     4.4. Ulterior plasarii comenzii si inscrierii in Concurs, comenzile care au fost livrate cu succes si se afla in posesia Participantului la data extragerii - 21.02.2024, respectiv la data de 28.02.2024, in cazul exceptional al unei noi extrageri, vor intra in mod automat in tragerea la sorti.

     4.5. Poate participa la Concurs orice persoana care indeplineste conditiile de eligibilitate instituite prin Regulamentul oficial al concursurilor, respectiv prin prezenta Anexa si care plaseaza o comanda pe site-ul www.libris.ro, livrata cu succes in conditiile pct. 4.2.

     4.6. Un Participant va putea avea inscrieri multiple in Concurs, insa in acest scop va trebui sa respecte conditiile prezentei Anexe pentru fiecare comanda plasata in parte. Orice incercare de fraudare va fi sanctionata conform Regulamentului Oficial.

     Articolul 5. Mecanismul de declarare a Castigatorului si tragerea la sorti

     5.1. Castigatorul va fi ales prin tragerea la sorti, prin intermediul platformei www.random.org, extragere ce va fi organizata in data de 21.02.2024 si, daca este cazul unei noi extrageri, in data de 28.02.2024 conform pct. 2.2 de mai sus. Pentru extragere vor fi luate in calcul doar acele comenzi plasate in data de 14.02.2024, in intervalul orar 00:00:00-23:59:59, respectiv Participantii care au respectat instructiunile Organizatorului, mentionate in prezenta Anexa, respectiv in Regulamentul Oficial.

     5.2. Ulterior extragerii Castigatorului va fi verificata indeplinirea conditiilor referitoare la livrarea cu succes si la pastrarea comenzii in posesia Participantului pana la data extragerii, dar si la respectarea conditiilor prevazute in Regulamentul Oficial, respectiv in prezenta Anexa.

     5.3. Castigatorul va fi anuntat pe site-ul www.libris.ro, in pagina dedicata Concursului, cu respectarea rigorilor in materia protectiei datelor personale. Organizatorul va contacta telefonic Castigatorul in vederea obtinerii detaliilor necesare livrarii premiului. In cazul in care Castigatorul extras declina premiul sau nu raspunde la incercarea de contactare a Organizatorului timp de trei (3) zile lucratoare ulterior extragerii acestuia, ce poate fi realizata prin intermediul apelurilor telefonice si/ sau mesajelor transmise prin e-mail, la adresa comunicata initial in contextul plasarii comenzii, se va efectua o noua extragere pe data de 28.02.2024, in aceleasi conditii.

     5.4. In vederea validarii Castigatorului si acordarii Premiului, acesta va fi contactat telefonic de personalul Organizatorului, respectiv la adresa de e-mail, ambele transmise prin formularul de comanda, si i se vor solicita datele necesare pentru expedierea Premiului.

     5.5. Conform legislatiei in vigoare, in contextul in care valoarea Premiului depaseste suma de 600 RON, vor fi prelucrate, ca date cu caracter personal, si CNP-ul Castigatorului, respectiv datele din cartea de identitate in vederea indeplinirii obligatiilor de impozitare care ii revin Organizatorului, necomunicarea acestora de catre Castigator echivaland cu refuzul primirii Premiului.

     Articolul 6. Dispozitii finale

     6.1 Prezenta Anexa descrie particularitatile de desfasurare a Campaniei „City Break de 4*, in doi, la Venetia” si se completeaza cu dispozitiile Regulamentului Oficial al Concursurilor Organizate de LIBRIS S.R.L.

     6.2 Regulamentul Oficial, orice act modificator al acestuia, precum si orice Anexa aferenta unei campanii desfasurate de Organizator vor fi disponibile gratuit pe website-ul Organizatorului, precum si oricarei persoane care transmite o solicitare la adresa de e-mail: contact@libris.ro, pe intreaga durata a Campaniei sau o cerere scrisa adresata Organizatorului si trimisa prin posta la adresa din Str. Muresenilor Nr. 14, Brasov.

     Articolul 7. Anexa nr. 1 la Regulamentul Oficial

     Prezenta Anexa a fost redactata de catre SCA GRECU SI ASOCIATII cu respectarea prevederilor Ordonante de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

Noi suntem despre carti, si la fel este si

Newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la vestile literare si primesti un cupon de -10% pentru viitoarea ta comanda!

*Reducerea aplicata prin cupon nu se cumuleaza, ci se aplica reducerea cea mai mare.

Ma abonez image one
Ma abonez image one